Κυριακή
19 Σεπτεμβρίου

Τροφίμου, Σαββατίου, Δορυμέδοντος και Σωσσάνης μαρτύρων

AgiografikaAnagnosmata

Anakoinoseis

Anakoinoseis

diahoristiko20
Top ploigisi
bottom ploigisi

Sevasmiotatos

bottom Eortologio

Dimiourgies

diahoristiko20

Jerusalem1

«Ιδού αφιέται υμίν ο οίκος υμών έρημος»


19ό  φετινό  Πάσχα  ζήσαμε  πρωτόγνωρες  καταστάσεις. Ἄδειοι  Ναοί, Ἀκολουθίες  χωρίς  προσέλευση  πιστῶν, στέρηση  τῆς  θείας  Κοινωνίας.
Στήν  Παράδοση  τῆς  Ἐκκλησίας  οἱ  συμφορές  εἶναι  μία  καλή  ἀφορμή  γιά  περισυλλογή, αὐτοκριτική  καί  μετάνοια, στήν  προκειμένη  ὅμως  περίπτωση  δυστυχῶς  δέν  φαίνεται  νά  κυριάρχησε  αὐτή  ἡ  διάθεση.
Ἀντιθέτως  ἀρκετοί  ἀναλώθηκαν  σέ  ἀλληλοκατηγορίες  γιά  αὐταρχισμό  καί  ἀνευθυνότητα, μέ  ἀναφορά  στήν  καραντίνα, σάν  νά  ἦταν  αὐτή  τό  ὅλο  πρόβλημα  καί  ὄχι  οἱ  βαθύτεροι  ἐνδεχομένως  λόγοι  πού  τήν  προκάλεσαν.


Σκέφτηκαν  ἄραγε  μήπως  διά  τοῦ  κορωνοϊοῦ  (εἴτε  πρόκειται  γιά  βιολογικό  ὅπλο  εἴτε  γιά  ἀτύχημα  σέ  ἐργαστηριακά  πειράματα  εἴτε  ἁπλῶς  γιά  φυσικό  φαινόμενο, ὅπως  τόσα  ἄλλα  στό  παρελθόν)  ὁ  Θεός  ἐπέβαλε  σέ  (σχεδόν)  ὅλους  τό  ἐπιτίμιο  τῆς  ἀκοινωνησίας, λόγῳ  τοῦ  ὅτι  «ἐπλεόνασεν  ἡ  ἁμαρτία»  στήν  ἐποχή  μας;
Μήπως  «ἄξια  γάρ  ὧν  ἐπράξαμεν  ἀπολαμβάνομεν»;
Τά  σαφῶς  ἀντίθετα  πρός  τό  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ  ψηφίσματα  τῆς  Πολιτείας  τά  τελευταῖα  χρόνια, μέ  τήν  ἀνοχή  ἤ  καί  τή  συναίνεση  τῶν  πολιτῶν, δέν  ἀποτελοῦν  αἰτία  νά  ξεσπάσει  ἡ  ὀργή  Του;  
Οἱ  πιστοί  ὡς  πολίτες  καί  ψηφοφόροι  δέν  φέρουν  εὐθύνη  γι'  αὐτή  τήν  κατάσταση;
Ἀλλά  καί  στόν  χῶρο  τῆς  Ἐκκλησίας  τά  πράγματα  δέν  εἶναι  καλύτερα.
Οἱ  δογματικές  παρεκκλίσεις, οἱ  ἠθικές  ἐκτροπές, οἱ  ἀντικανονικές  ἐνέργειες  κ.ἄ.  ἀσφαλῶς  δέν  εἶναι  θεάρεστα  ἔργα, ἀλλά  συνιστοῦν  ἀποστασία  καί  προδοσία  ἔναντι  τοῦ  Θεοῦ.
Γιατί  λοιπόν  ἡ  πανδημία  νά  μήν  εἶναι  μία  δοκιμασία  ἀπό  τόν  Θεό, προκειμένου  νά  συνέλθουμε  καί  νά  ἀλλάξουμε  στάση;  
Καί  γιατί  νά  μή  μείνει  καί  ὁ  δικός  μας  οἶκος  ἔρημος  μέχρι  νά  ποῦμε  «εὐλογημένος  ὁ  ἐρχόμενος  ἐν  ὀνόματι  Κυρίου»;


Μιχαήλ  Βασ.  Γαλενιανός
Δρ  Θεολογίας,  Δρ  Φιλοσοφίας

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ