Κυριακή
5 Ιουλίου

Αθανασίου του εν Άθω, Λαμπαδού, Κυπριανού

AgiografikaAnagnosmata

Anakoinoseis

Anakoinoseis

diahoristiko20
Top ploigisi
bottom ploigisi

Sevasmiotatos

bottom Eortologio

Dimiourgies

diahoristiko20

15ρισμένοι, έχουν την γνώμη ότι το θέμα της αμφίεσης (του ντυσίματος) είναι ασήμαντοfotia pyr από πλευράς ορθής Χριστιανικής συμπεριφοράς. Δεν είναι όμως τόσο απλό όσο το νομίζετε, αλλά τόσο σοβαρό όσο δεν το φαντάζεσθε. 

Προ της πτώσεως οι πρωτόπλαστοι ήταν γυμνοί, γιατί εξαιτίας της αναμαρτησίας και της αθωότητας, φορούσαν την άφθαρτη στολή της Θείας Χάριτος. «Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ο τε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ουκ ησχύνοντο» ( Γέν. β, 25).

Μετά την παρακοή, την πτώση και την αμαρτία, ο άνθρωπος ντύθηκε τους δερμάτινους χιτώνες, το σαρκικό φρόνημα, τον παλαιό άνθρωπο και αναγκάστηκε πλέον να αναζητήσει ενδυμασία. «Και διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί των δύο, και   έγνωσαν ότι γυμνοί ήσαν, και έρραψαν φύλλα συκής και εποίησαν εαυτοίς περιζώματα» ( Γέν. β, 7). «Και εποίησε Κύριος ο Θεός τω Αδάμ και τη γυναικί αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδυσεν αυτούς» ( Γέν. γ, 21). Η γυμνότητα του σώματος έκτοτε προκαλεί και μολύνει.

 

Ταυτόχρονα, ο Κύριος με την πολλή του αγάπη χάρισε στον άνθρωπο ένα σωτήριο δώρο, την αρετή της αιδούς, την αρετή της εντροπής. Εξαιτίαςτης αιδούς, της εντροπής ο άνδρας ή η γυναίκα, αν το θελήσουν, ντύνονται σεμνά, προφυλάσσουν τον εαυτό τους από την φιληδονία, αλλά και δεν σκανδαλίζουν τους συνανθρώπους τους. Για να ανθοφορήσει η αιδώς, η εντροπή, χρειάζεται καλλιέργεια, επιμέλεια, προσοχή του εαυτού μας, υπακοή στο θέλημα του Θεού, πνευματική ζωή.

Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί το ότι υπάρχει κίνδυνος σκανδαλισμού και ψυχικής απώλειας από την προκλητική ενδυμασία. Ένας προφητάναξ Δαυίδ αμάρτησε διπλά επειδή είδε την Βηρσαβεέ να κάνει το μπάνιο της. Και ένας επίγειος άγγελος, ο άγιος Μαρτινιανός, κλονίστηκε από σατανική πρόκληση μιας γυναίκας. Μην το αμφισβητούμε. Ο σύγχρονος γυμνισμός σκανδαλίζει και μολύνει ακόμα και νεκρούς! Καθημερινά αιχμαλωτίζονται χριστιανοί, και μάλιστα νέοι και νέες, από την πρόκληση της γυμνής σάρκας, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε πτώσεις, να χάνουν την καθαρότητά τους, να διαλύονται οικογένειες και να κατακερματίζονται ψυχές.

Η άσεμνη ενδυμασία, την οποία ο διάβολος με τα δικά του όργανα, επέβαλε στις μέρες μας, μολύνει το μάτι μας, το βλέμμα μας και στην συνέχεια τον λογισμό, την καρδιά μας και την επιθυμία μας.

Σήμερα δεν έχουμε άσεμνη ενδυμασία γύρω μας. Έχουμε τέλειο γυμνισμό. Έχουμε επίδειξη γυμνής σάρκας και τέλεια παρακοή του θελήματος του Θεού. Σήμερα δυστυχώς, πολλοί και μάλιστα πολλές γυναίκες περιφρονούν το θέλημα του Θεού, την αιδώ, την εντροπή και απο- βάλλουν την ενδυμασία. Προκαλούν και αμαρτάνουν, σκανδαλίζουν και οδηγούν ψυχές στην απώλεια.

Η αιδώς, όπως την έλεγαν οι αρχαίοι προγονοί μας, η ντροπή, όπως την λέμε εμείς σήμερα, είναι μία μεγάλη δύναμη για την ηθική υπόσταση του ανθρώπου. Η αιδώς, έλεγαν, οι αρχαίοι, δόθηκε από τους θεούς, όπως και η δικαιοσύνη. Χωρίς αιδώ, χωρίς ντροπή και δικαιοσύνη οι κοινωνίες δεν στέκονται. Η αιδώς είναι φύλακας άγγελος των ανθρώπων, και ιδίως της τιμής και αξιοπρέπειας της γυναίκας. Η γυναίκα, που ντύνεται με άσεμνες ενδυμασίες και σχεδόν ξεγυμνώνεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, η γυναίκα αυτή, μαζί με τα ρούχα που πετάει από πάνω της, πετάει και την ντροπή. Η γυναίκα ή ο άνδρας, που πετάει τη ντροπή, θα καταντήσει τελείως αδιάντροπος, ξετσίπωτος.

Η αιδώς είναι το στόλισμα των κοριτσιών και των αγο­ριών. Το κοκκίνισμα, που φέρνει στο πρόσωπο μιας νέας η ντροπή, είναι το καλύτερο κραγιόν. Είναι το χρώμα της αγνότητας και της παρθενίας.

Είναι σαφής, σχετικά με το θέμα μας, η θεόπνευστη προτροπή του κορυφαίου των Αποστόλων, Παύλου, που λέει· «Επίσης και οι γυναίκες, να στολίζουν τον εαυτό τους με σεμνή ενδυμασία, με αιδώ και σωφροσύνη, όχι με πλέξιμο των μαλλιών ή με χρυσά κοσμήματα ή μαργαρι­τάρια ή πολυτελή φορέματα, αλλά με εκείνο που αρμόζει σε γυναίκες που ομολογούν θεοσέβεια, δηλαδή με έργα καλά.» (Α' Τιμ. 2,9-10). Αξίζει δε να προσέξουμε και το γεγονός το οποίο εξιστορεί ο ευαγγελιστής Λουκάς: «Ενώ το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα παρακινούσε κάποιον δαιμονισμένο και ξέσχιζε τα ρούχα που φορούσε, και, χω­ρίς ντροπή, εμφανιζόταν γυμνός στους δη­μόσιους χώρους, μόλις, με την διαταγή του Κυρίου, το πονηρό και ακάθαρτο πνεύμα διώχθηκε, ο πρώην δαιμονισμένος εμφανίστηκε "σώ­φρων και ιματισμένος"  παρά τους πόδας του Ιησού».

Τί μας διδά­σκει αυτό; Ότι:

α) Ο γυμνισμός είναι δαιμόνιο και όσοι ξεγυμνώνονται είναι δαιμονισμένοι.

β) Ενώ ο Σατανάς ξεγυμνώνει τον άνθρωπο, ο Χριστός ντύνει τον άνθρωπο με κοσμιότητα και σωφροσύνη, που εκδηλώνονται και εξωτερικά.

Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί, ότι και κάτω από την πιο σεμνή και κόσμια ενδυμασία, και κάτω από αυτό ακόμη το τιμημένο ράσο, ενδέχεται να κρύβεται η διαφθορά. Αλλά στην περίπτω­ση αυτή πρόκειται για υποκρισία, την οποία είναι γνωστό με ποια γλώσσα την καυτηρίασε ο Κύριος στο πρόσωπο των Φαρισαίων. Κατά κανόνα η εξωτερική κοσμιότητα σχετικά με την ενδυμασία είναι δείγμα εσωτερικής κοσμιότητας και χαλινάρι σω­φροσύνης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η έλλειψη αιδούς, η έλλειψη ντροπής, είναι αυτή που οδηγεί στην ανηθικότητα που κατακλύζει την εποχή μας. Και αυτή αποτελεί τον μεγάλο κίνδυνο για την κοινωνία και όλη την υπόσταση του έθνους και του κόσμου ολόκληρου. Στην έλλειψη αυτής οφείλεται και η απώλεια αμέτρητων ψυχών για τις οποίες ο Κύριος έχυσε το αίμα του επάνω στον Σταυρό.

Αλλά ο Απόστολος δεν ντρέπεται να γράφει στις Επιστολές του και να φωνάζει, χωρίς περιστροφές, το· «πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός» και στις μέρες μας το: «φεύγετε την πορνείαν». Τίποτα περισσότερο δεν μολύνει και δεν ακρωτηριάζει το σώμα της Εκκλησίας. Δεν ζημιώνει και δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Δεν σκάβει και δεν ξεριζώνει την ψυχική και την σωματική υγεία. Δεν αναστατώνει και δεν διαλύει τα σπίτια και τις συζυγίες. Δεν καταστρέφει και δεν εξαφανίζει λαούς και πολιτισμούς, τίποτε περισσότερο από αυτή την αμαρτία και την βρωμιά, που είναι η παράβαση της έβδομης εντολής. Εξαιτίας αυτής της αμαρτίας κατέστρεψε ο Θεός τον κόσμο στα χρόνια του Νώε. Εξαιτίας αυτής της ακαθαρσίας έκαψε τα Σόδομα και τα Γόμορα. Εξαιτίας αυτής της βρωμιάς κινδυνεύει ο σύγχρονος κόσμος. Και το μυαλό και η ζωή των ανθρώπων, όλα, είναι παραδομένα στον λεγόμενο πανσεξουαλισμό». (Επισκόπου Διονυσίου Ψαριανού, Μητροπ. Κοζάνης «Λόγος Οικοδομής», σελ. 70). 

Η τραγικότητα της καταστάσης επικεντρώνεται περισσότερο στο ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών έχει την ανέδεια, την ασέβεια και τον ξεπεσμό να μπαίνουν μέσα στον Ναό ντυμένες άσεμνα και προκλητικά. Δεν είναι  οι Ναοί μας κέντρα κο­σμικής επιδείξεως. Δεν είναι αίθουσες καλλιστείων, για να επιδει­κνύουν οι γυναίκες τα γυμνά κρέατά τους. Οι Ναοί μας είναι κέν­τρα λατρείας, και η Εκκλησία μας προσεύχεται όχι για τον καθένα που μπαίνει στον Ναό, αλλά μόνο «υπέρ των μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ».

Εξαιτίας όλων αυτών, κινούμενοι από αγάπη και ενδιαφέρον, πρέπει να αναφωνήσουμε με όλη την δύναμη της ψυχής μας: «Χριστιανοί! Ακούστε, φοβηθείτε τον Θεόν. Ελευθερωθείτε από την σκλαβιά του κόσμου και της ψευδοθεάς μόδας. Ντυθείτε την αιδώ και την σεμνότητα. Απομακρύντε την άσεμνη, την προκλητική ενδυμασία. Το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μην το υποβιβάζουμε σε σάρκινο αντικείμενο ηδονής. Ας το τιμήσουμε. Μητέρες, δώστε παραδείγματα σεμνής ενδυμασίας. Μάθετε τις θυγατέρες σας να σέβονται τον εαυτό τους. Να έχουν ντροπή και αγάπη στις αρετές. Η αληθινή, η πιο ωραία στολή για μία νέα, είναι οι αρετές. Μην σπρώχνετε τις κόρες σας στην γύμνια και την ακολασία. Ιδιαιτέρως σεβασθείτε τον Ιερό Ναό. Μην περνάτε με προκλητική ενδυμασία το κατώφλι των Ιερών Ναών και Μοναστηριών. Μην κάνετε τον Ιερό Ναό, κατά την τέλεση των μυστηρίων Γάμου και Βαπτίσματος, κέντρο γυμνισμού και φοβερής προκλήσεως. Μην πλησιάζετε το Άγιο Ποτήριο χωρίς σεμνότητα. Σκεφθείτε την ευθύνη σας, όταν σκανδαλίσετε ακόμα και μία ψυχή.

Μέσα σε ένα κόσμο αποσύνθεσης, προκλήσεων και πνευματικής παρακμής, ας μείνουμε όρθιοι, αταλάντευτοι, υπάκοοι στο θέλημα του Θεού. Ας συναισθανθούμε την παρακοή μας. «Ο Θεός ου μυκτηρίζεται». Η σεμνή ενδυμασία είναι πολιτισμός, δεν είναι αναχρονισμός.

Ας εργασθούμε όλοι μας για την επάνοδο και την επικράτηση της σεμνότητας. Ας εμποδίσουμε την προσβολή και την εμποροποίηση του ανθρωπίνου σώματος και μάλιστα του γυναικείου. Ας αγωνισθούμε για την καθαρότητα του σώματος και της καρδιάς. Μόνο έτσι θα σωθεί η νεότητα, θα οικοδομήσουμε και θα στερεώσουμε αληθινές οικογένειες και θα οδηγηθούμε στην σωτηρία της ψυχής μας.        

Ο ιερός Χρυσόστομος ερωτηθείς, πότε θα είναι το τέλος, απάντησε... «όταν θα εκλείψει η ντροπή από τις γυναίκες». Και μία άγραφη προφητεία λέγει ότι· "το τέλος των αιώνων θα γίνει όταν οι άνδρες γίνουν γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες." Στις ημέρες μας βλέπουμε την εκπλήρωσή της.  

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ