Εκτύπωση


«Ὁ ἐπιβλέπων ἐπί τήν γῆν καί ποιῶν αὐτήν τρέμειν».

(Προοιμιακός)

w13 64719seismosns
15λοι μας δυστυχῶς γινόμαστε μάρτυρες σεισμικῶν δονήσεων, μέ τίς μεγάλες, φοβερές καί καταστρεπτικές τους συνέπειες, πού συγκλονίζουν κατά καιρούς ὅλον τόν κόσμο, πρόσφατα δέ τήν νῆσον  Λέσβο συνταράσσοντας   ὅλο τό Πανελλήνιο.
Κάθε φόρα ζοῦμε ὅλοι μας, ἔστω καί ἀπό τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, τήν ἀγωνία καί τόν φόβο τῶν σεισμόπληκτων  ἀδελφῶν μας. Τήν μέχρι θυσίας προσπάθεια τῶν ὁμάδων διάσωσης. Τήν λύτρωση καί τήν ἀνακούφιση ἀπό τόν ἀπεγκλωβισμό τῶν ἀνθρώπων  ἀκόμη  καί  τῶν  ζώων.
Καί ἐνῶ οἱ μετασεισμικες δονήσεις κάθε φόρα  συνεχίζονται, τό θέμα τῶν σεισμῶν ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ ἀντικείμενο καθημερινῶν συζητήσεων καί αἰτία ἀγωνίας καί φόβου γιά ὅλους.
Οἱ εἰδικοί ἐκφραζουν τίς ἀπόψεις τους, οἱ  ὁποῖες  δέν  παύουν νά  εἶναι  ἐνίοτε καί  ἀντικρουόμενες. Μιλοῦν   σεισμολόγοι, δημοσιογράφοι, ὑπηρεσιακοί καί κυβερνητικοί παράγοντες. Τί ἔχει ὅμως νά πεῖ ἡ Ἐκκλησία πάνω σ’ αὐτό τό φλέγον θέμα; Ἔχει καί τό δικαίωμα, ἀλλά καί καθῆκον νά πεῖ καί αὐτή τήν ἄποψή της.

Α΄. Μερικοί συνηθίζουν νά λένε ὅτι οἱ σεισμοί γίνονται μέ βάση τούς φυσικούς νόμους καί ὀφείλονται σέ διάφορα φυσικά αἴτια. Κι ὅμως πίσω ἀπό τά φυσικά αὐτά φαινόμενα καί αἴτια βρίσκεται τό «κινοῦν αἴτιον», ὁ Δημιουργός καί ὁ ρυθμιστής τοῦ φυσικοῦ κόσμου, πού δέν εἶναι δύσκολο νά τόν ἀναζητήσουμε καί νά τόν συναντήσουμε.
Ὁ Θεός σάν παντογνώστης καί παντοκράτωρ πού εἶναι γνωρίζει ὅτι γίνονται οἱ σεισμοί, καί μάλιστα τούς ἐπιτρέπει νά γίνονται.
Β΄. Τίθεται ὅμως τό ἐρώτημα: «γιά ποιά αἰτία καί γιά ποιόν σκοπό ἐπιτρέπει ὁ Θεός τούς σεισμούς;».
Πάντως καί μέ τούς σεισμούς, ὁ Θεός στέλνει ἀπό τόν οὐρανό κάποιο μήνυμα. Ὅσο καί ἄν φανεῖ παράξενο, ἡ αἰτία πού ἐπιτρέπει τούς σεισμούς εἶναι γιατί μᾶς ἀγαπάει καί θέλει τήν σωτηρία μας.
Ὁ Μ. Βασίλειος ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Οἱ σεισμοί καί οἱ πλημμῦρες εἶναι κακό, ἀλλά φαινομενικό, δέν εἶναι τό πραγματικό κακό. Τό φοβερότερο κακό εἶναι ἡ ἁμαρτία πού ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια». Σέ μιά εὐχή τοῦ σεισμοῦ γράφεται ἡ φράση: «σαλεύεις Κύριε τήν γῆ, γιατί θέλεις νά στηρίξεις ἐμᾶς στήν ἀρετή καί στήν πίστη».
Ὁ σεισμός εἶναι ὁ τρόπος πού διαμαρτύρεται ἡ γῆ γιά τήν ἁμαρτωλή ζωή πού κάνουν οἱ ἄνρθωποι πάνω στήν γῆ.
Νά τί εἶπε ὁ ἱερός Χρυσόστομος μετά ἀπό ἕναν σεισμό πού ἔγινε στήν Ἀντιόχεια:
«Ἡ αἰτία τοῦ σεισμοῦ εἶναι ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ· καί αἰτία τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἁμαρτίες μας».
Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ κοινωνία μας μαστίζεται ἀπό βαρύτατες ἁμαρτίες. Θά ἀναφέρουμε μερικές, σάν παράδειγμα, πού ἔχουν καταντήσει ἐπιδημία στήν ἐποχή μας.
Γ΄. Πρώτη εἶναι ἡ ἀπιστία. Εἶναι δυστυχῶς πολλοί σήμερα πού ἔδιωξαν τόν Θεό ἀπό τήν σκέψη καί τήν ζωή τους. Νόμισαν, οἱ δυστυχισμένοι, ὅτι μέ τήν ἐπιστήμη ἔγιναν σοφοί καί δυνατοί καί μποροῦν νά καταργήσουν τόν Θεό.
Σχετική εἶναι καί ἡ ἁμαρτία τῆς αἱρέσεως. Πολλοί Ἕλληνες σήμερα, προκειμένου νά ἐξυπηρετήσουν τά ὑλικά τους συμφέροντα, πούλησαν τήν Ὀρθοδοξία καί τήν ἀντάλλαξαν μέ κακοδιδασκαλίες καί ἀντιχριστιανικά συστήματα, ὅπως τόν χιλιασμό (ψευδομάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ), τόν Μασσωνισμό, τόν Μαρξισμό,  τόν Σατανισμό κ.ἄ. - Οἱ αἱρετικοί ἔχουν κατέλθει στό πεζοδρόμιο.
Ἔχεται στήν συνέχεια ἡ ἀνηθικότητα. Αὐτό πού κυριαρχεῖ στήν ἐποχή μας εἶναι ἡ γύμνια, ἡ διαστροφή, ἡ πορνεία, οἱ μοιχεῖες, τά διαζύγια, ἡ παράνομη καί ἁμαρτωλή συμβίωση.  Ἡ οἰκογένεια ὑπονομεύεται.Ἡ ὁμοφυλία  θριαμβεύει.
Ἀκολουθοῦν τά ἐγκλήματα, οἱ φόνοι, οἱ ἐκτρώσεις, οἱ κλοπές, οἱ βομβιστικές καί ἀναρχικές ἐνέργειες. Τώρα τελευταία  ἔχουμε καί τό φαινόμενο «ἀντιεξουσιαστές». Γι' αὐτούς, ἀφοῦ κανένας δέν πέτυχε νά τούς ἐμπνεύσει σεβασμό γιά ὁτιδήποτε στήν ζωή τους, μόνο τήν λύπη μας διατυπώνουμε, λέγοντάς τους: «Εἶστε ἡ ἀποτυχία μας. Ἡ ἀποτυχία μας ὡς οἰκογένειας, ὡς σχολείου, ὡς κοινωνίας, ὡς δημοκρατίας».
Οἱ ἔμποροι λευκοῦ θανάτου πολιορκοῦν καί τά Δημοτικά σχολεῖα.
Τί νά ποῦμε γιά τίς κοινωνικές ἀδικίες, πού γίνονται στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας, τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Χριστοῦ.
Τί νά ποῦμε γιά τή βεβήλωση πού γίνεται στούς Ναούς μέ τήν ἄσεμνη περιβολή τῶν χριστιανῶν καί τό χειρότερο μέ τούς τραμπουκισμούς μεταξύ Ὀρθοδόξων λαϊκῶν καί κληρικῶν.
Ὑπάρχει, λοιπόν, πολλή ἁμαρτία στήν ζωή τῆς κοινωνίας μας, ἡ ὁποία προκαλεῖ τήν ἀποδοκιμασία καί τήν δίκαιη ὀργή τοῦ Θεοῦ.
Δ΄. Στό σημεῖο ὅμως αὐτό ἴσως θά μποροῦσε κάποιος νά προβάλλει τό ἑξῆς ἐρώτημα: «Δέν μποροῦσε ὁ Θεός νά μᾶς συνετίσει μέ ἄλλο τρόπο; Εἶναι ἀνάγκη νά χρησιμοποιεῖ πλημμῦρες καί σεισμούς;».
Μά τόσον καιρό αὐτό κάνει. Προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει μέ τήν ἀγάπη Του. Κι ὅμως μερικοί ἀμφισβητοῦν ἀκόμη καί τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ ἤ τοῦ κηρύττουν τόν πόλεμο.
Ἄλλωστε θά πρέπει νά γνωρίζουμε, ὅτι ὁ Θεός κάνει διαφορετική ἀξιολόγηση τῶν πραγμάτων ἀπό ἐμᾶς. Γιά τόν Θεό μεγαλύτερη σημασία ἀπό τόν θάνατο καί τίς διάφορες ζημιές ἔχει τό ἠθικό κακό, ἡ ἁμαρτία πού ὁδηγεῖ στόν πνευματικό θάνατο. Ἡ μετάνοια καί ἡ σωτηρία μιᾶς ψυχῆς ἀξίζει περισσότερο ἀπό τήν ἐπήγεια ζωή πολλῶν ἀνθρωπων.
Ἀγαπητοί μου!
Σάν ἄνθρωποι ἔχουμε καθῆκον νά λάβουμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερα προστατευτικά μέσα προκειμένου νά ἀντιμετωπίσουμε τούς σεισμούς.
Παράλληλα χρειάζεται καί πολύ προσευχή.
Πρό πάντων ὅμως πρέπει νά μετανοήσουμε. Ὁ μοναδικός δρόμος σωτηρίας εἶναι ἡ μετάνοια.
Πικράναμε πολύ τόν Θεό μέ τήν ἀπιστία καί τήν ἁμαρτία μας ὡς ἄτομα και ὡς λαός. Ὁ Θεός συγχωρεῖ καί σώζει, ἀλλά μόνον ὅταν ὑπάρξει μετάνοια.
Τό συμπέρασμα εἶναι πώς καί μετά τούς σεισμούς, ὄχι μόνο δέν μετανοήσαμε ἀλλά πολεμᾶμε καί τόν λόγο τοῦ Θεοῦ,
Ἀφοῦ λύθηκαν ὅλα τά  πρόβλημα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους τώρα μέ στόχο δῆθεν τήν πλήρη κατοχύρωση τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἔκφρασης, τό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ὑλοποιεῖ  τήν πρόθεσή του, νά προχωρήσει στήν ἀποποινικοποίηση τοῦ ἐγκλήματος τῆς βλασφημίας. Τό «μήν βλασφημεῖτε τά Θεῖα» ἀντικαθίσταται μέ τό «βλασφημεῖτε τά Θεῖα». Ἀφοῦ  ρημάξατε   τά πάντα, γκρεμίσατε τά πάντα τώρα ἦρθε ἡ  ὥρα νά γκρεμίσετε καί τόν Θεό.
Τελειώνοντας θά σᾶς δώσω τήν ἀπάντηση μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή στό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο κεφ. 21, στίχοι 8-36:
«...Ὅταν πάλι ἀκούσετε γιά πολέμους καί ἀναστατώσεις, μήν τρομοκρατηθεῖτε, γιατί αὐτά πρέπει νά γίνουν πρῶτα· δέν θά ἀκολουθήσει ὅμως ἀμέσως τό τέλος... Θά ξεσηκωθεῖ τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου. Θά γίνουν μεγάλοι σεισμοί καί σέ διάφορα μέρη θά παρουσιαστοῦν ἐπιδημίες καί πεῖνες.
Προσέξτε καλά τούς ἑαυτούς σας. Μήν παραδοθεῖτε στά ἁμαρτωλά ὄργια, στήν μέθη καί στίς βιοτικές ἀνάγκες... Νά μένετε ἄγρυπνοι καί νά προσεύχεσθε».
Αὐτά ἀναφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἄν μερικοί ἐπιμένουν, εἶναι τυφλοί καί κωφοί, πρόβλημα δικό τους, θά ἔρθει ἡ στιγμή πού εἴτε τό θέλουν, εἴτε ὄχι καί θά δοῦν, ἀλλά καί θά ἀκούσουν, μόνο νά μήν εἶναι ἀργά καί ἀνεπανόρθωτα.
Ἀμήν.