Τρίτη
7 Δεκεμβρίου

Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου του ασκητού του εξ Ευβοίας

AgiografikaAnagnosmata

Anakoinoseis

Anakoinoseis

diahoristiko20
Top ploigisi
bottom ploigisi

Sevasmiotatos

bottom Eortologio

Dimiourgies

diahoristiko20

ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ:


19Ta Eisodia ths Theotokou 081ό Κύριο πρόσωπο τῆς εἰκόνας, εἶναι ἡ τριετής Παναγία.Εἰκονίζεται τήν στιγμή πού τήν ὑποδέχεται στόν Ναό ὁ Ἱερέας Ζαχαρίας, ὁ μετέπειτα πατήρ τοῦ Προδρόμου. Τήν συνοδεύουν οἱ γονεῖς της (Ἰωακείμ  καί Ἄννα) καί οἱ παρθένες, πού βαστοῦν λαμπάδες.
    Ἡ Παναγία δέν ἐμφανίζει τίποτε τό παιδικό, ἐκτός ἀπό τό μικρό μέγεθος τοῦ σώματός της. Αὐτό γίνεται σκοπίμως. Ὁ ὀρθόδοξος ἁγιογράφος θέλει νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τό γράμμα τῆς διηγήσεως («τριετής ἡ παῖς») γιά νά συλλάβουμε τό πνεῦμα της, τήν ἐκκλησιολογική της διάσταση. Ἡ Παναγία εἶναι ἡ Θεοτόκος, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Διά τοῦτο ὁ ὑμνῳδός μας καλεῖ «τήν νηπιάζουσαν φύσει καί ὑπέρ φύσιν» Μητέρα ἀναδειχθεῖσαν τοῦ Θεοῦ εὐφημήσωμεν ὕμνοις (Τροπάριο τοῦ Ὄρθρου).

    Ἡ Παναγία εἰκονίζεται ὡς ὥριμος γυναῖκα μέ τό γνωστό μαφόριό της, ὅπως τήν βλέπουμε στίς εἰκόνες της. Τό ἴδιο κάνει ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας καί γιά τίς λαμπάδες τῶν παρθένων. Οἱ ἀναμμένες λαμπάδες δέν εἶχαν σκοπό νά ἐμποδίσουν τήν τριετῆ παιδίσκη νά γυρίσει πίσω καθώς πήγαινε στόν Ναό, ὅπως ἀναφέρει ἡ ἀπόκρυφη διήγηση, ἀλλά νά ὑποδείξουν τήν νοητή λαμπάδα, τήν Παναγία, καί νά προδηλώσουν τήν μελλοντική αἴγλη, πού θά ἀνέλαμπε ἀπό αὐτήν καί θά ἐφώτιζε τούς εἰς τό σκότος τῆς ἁμαρτίας καθημένους ἀνθρώπους, δηλαδή τόν Ἰησοῦ Χριστό.


Αὐτό τόν συμβολισμό παρουσιάζει τό δ´ Στιχηρό προσόμοιο τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ δ´ ἤχου:


    «Αἱ νεάνιδες χαίρουσαι καί λαμπάδας κατέχουσαι, τῆς λαμπάδος σήμερον προπορεύονται τῆς νοητῆς καί εἰσάγουσιν αὐτήν εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων ἱερῶς προδηλοῦσαι τήν μέλλουσαν αἴγλην ἄῤῥητον ἐξ αὐτῆς ἀναλάμψειν καί φωτίσειν τούς ἐν σκότει καθημένους, τῆς ἀγνωσίας ἐν Πνεύματι».
    Τήν Παναγία ὑποδέχεται στό Ἱερό, ὁ Ἱερέας Ζαχαρίας ντυμένος μέ τήν ἐπίσημη ἱερατική στολή του. Σκύβει μέ τεταμένα τά χέρια του νά ὑποδεχθεί «εὐφραινόμενος ταύτην ὡς Θεοῦ κατοικητήριον».Ἡ μικρή Παναγία λυγερόσωμος καί εὐθυτενής τείνει καί αὐτή τά χέρια της πρός τόν Ἱερέα.
    Πάνω ἀριστερά σέ πολλές εἰκόνες παριστάνεται ἡ Παναγία καθημένη ἐπάνω σέ μαρμάρινο θρόνο, ὅπου δέχεται τήν τροφή, πού τῆς κομίζει ὁ ἄγγελος Γαβριήλ. Ἡ Παναγία θά παραμείνη στά Ἅγια τῶν Ἁγίων ὡς νέα Κιβωτός τῆς Διαθήκης, ὡς ἡ «ἔμψυχος κιβωτός» καί κατά τήν 12ετή παραμονή τῆς στό Ἱερό, θά τρέφεται θαυματουργικῶς μέ οὐράνια τροφή.

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ