Εκτύπωση

012

      Ἐπανομή 30 Ἰουνίου 2009

Πρός

Τήν Ἱερά Μονή Παναγίας Βοηθείας, Χίου.

Σεβαστή Γερόντισσα Δοσιθέα, εὐλογεῖτε.

Μέ ἀνείπωτη χαρά πληροφορήθηκα, ἐντελῶς συμπτωματικά, ὅτι στό Μοναστήρι σας φυλάσσεται τεμάχιο ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀργυροῦ.

Μετά τήν τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἶχα μέ τήν ἀδελφή Βερονίκη διαπίστωσα ὅτι ὄντως πρόκειται γιά τόν Νεομάρτυρα Ἀργύριο ἤ Ἀργυρό ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν πόλη μας Ἐπανομή, εἶναι ὁ Πολιοῦχος καί Προστάτης μας καί πού μαρτύρησε στό Καπάνι τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ δέ μνήμη του ἑορτάζεται τήν 11η Μαΐου

Πρός τιμήν του, στήν πόλη μας, ἀνηγέρθηκε περικαλλής Ναός καί κάθε χρόνο ὀργανώνονται ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τά «ΑΡΓΥΡΙΑ».Γιά περισσότερες πληροφορίες σᾶς ἐσωκλείω ὅ,τι ὑλικό ὑπάρχει στό ὅνομά του.

Θά ἦταν γιά ἐμᾶς μεγάλη χαρά καί ἰδιαίτερη εὐλογία στό φυσικό χῶρο ὅπου ἔζησε, τιμᾶται καί πανηγυρίζεται, νά ὑπάρχει καί τεμάχιο ἱεροῦ Λειψάνου, τό ὁποῖο στερούμαστε.

Ὑπάρχουν δύο εὐλογημένες συμπτώσεις: Ἡ μία ἔχει σχέση μέ τό κατά κόσμον ὄνομα τοῡ ἁγίου Ἀνθίμου τοῡ Χίου, ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς ἱερᾶς Μονῆς σας, τό ὁποῖο ἦταν «Ἀργύριος» καί ἡ ἄλλη, ἀπό μαρτυρία Ἁγιορειτῶν μοναχῶν, ὅτι ἡ πρώτη ἀκολουθία τοῡ ἁγίου Ἀργυρίου συντάχθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Χίου, ἅγιο Νικηφόρο.

Εὐλπιστῶ ὅτι ὁ ἅγιος Ἀργύριος θά κάνει τό θαῦμα του.

Μέ σεβασμό

παπα-Θανάσης Κατζιγκᾶς

Ἀναπληρωτής Προέδρου Διοικούσας Ἐπιτροπῆς

ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Ἀργυρίου τοῦ Ἐπανομίτου

       

diahoristiko