Τρίτη
7 Δεκεμβρίου

Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου του ασκητού του εξ Ευβοίας

AgiografikaAnagnosmata

Anakoinoseis

Anakoinoseis

diahoristiko20
Top ploigisi
bottom ploigisi

Sevasmiotatos

bottom Eortologio

Dimiourgies

diahoristiko20

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ὀρθόδοξοι τῆς Σμύρνης,

9δοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα. Εἰς τὰ νοητὰ Ἱεροσόλυμα. Διὰ νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Χριστόν. Ἐφέτος ὑπὸ πρωτοφανεῖς καὶ δυσκόλους συνθήκας. Μὴ δυνάμενοι νὰ κοινωνήσωμεν τοῦ Τίμου Σώματος καὶ Αἵματός Του. Ἂς λάβωμεν τὸν πειρασμὸν αὐτὸν ὡς δοκιμασίαν ψυχῆς. Ἂς ἀσκήσωμεν ὁ καθεὶς τὴν αὐτοκριτικήν του. Ἂς προσευχηθοῦμε καὶ ἂς μετανοήσωμεν. Ἂς προσπαθήσωμεν νὰ ὑποδεχθοῦμε τὸν Χριστόν, ὄχι μὲ ἐπιφενειακὸν ἐνθουσιασμόν, ὡς οἱ Ἰουδαῖοι μετὰ τὴν ἔγερσιν τοῦ Λαζάρου, ἀλλὰ ἂς Τὸν ἀναζητήσωμεν μὲ σταθερὰν πίστιν πρὸς Αὐτόν, ὅπως ἔπραξαν αἱ Μυροφόροι Γυναῖκες.
Φέτος θὰ ἑορτάσωμεν Πάσχα, κατ’ ἰδίαν. Τῶν θυρῶν τῶν ἐκκλησιῶν μας κεκλεισμένων, λόγῳ ἀνωτέρας βίας. Ἂς μὴ λιποψυχοῦμεν! Νὰ ἐνθυμούμεθα ὅτι ὁ Ἀναστὰς Χριστὸς εἰσῆλθεν εἰς τὸ Ὑπερῷον ὅπου ἦσαν συνηγμένοι οἱ Μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων… Νὰ εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι θὰ εἰσέλθῃ καὶ εἰς τὸ ἰδικόν μας ὑπερῷον, ὅπου εἴμεθα κεκλεισμένοι πρὸς ἀποφυγὴν διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐὰν ἔχωμεν προετοιμασθῆ καταλλήλως νὰ ἑορτάσωμεν τὸ μέγα τοῦτο γεγονὸς: τὸ μέγα τῆς εὐσεβείας Μυστήριον, τὸ ἔργον τῆς Θείας Οἰκονομίας, μὲ ἀποκορύφωσιν τὸ προσκυνούμενον Πάθος καὶ τὴν ἑορταζομένην Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
    Μὲ τὰς ὀλίγας αὐτὰς σκέψεις, εὐχόμεθα εἰς ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Σμύρνης Καλὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Ἑβδομάδα καὶ εὐφρόσυνον Ἅγιον Πάσχα, μὲ τὴν διαβεβαίωσιν ὅτι θὰ προσευχώμεθα δι’ ὅλους ἐσᾶς κατὰ τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας, τὰς ὁποίας θὰ τελέσωμεν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

Σμύρνη, Σάββατον τοῦ Λαζάρου 2020
Διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης ὅλων σας
       Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Σμύρνης Βαρθολομαῖος

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ