ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΡΟΛOΪ

18τήν θεία Λειτουργία δέν πηγαίνουμε μέ τό ρολόι στό χέρι, σάν νά θέλαμε νά μετρήσουμε τόν χρόνο πού θά διαρκέσει, ὅπως δέν πηγαίνουμε καί σέ μία παράσταση, ἀλλά πηγαίνουμε γιά νά συμμετάσχουμε στό Μυστήριο τοῦ Θεοῦ.

Ἡ θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ὄμορφη κοινωνική ἐκδήλωση οὔτε καί μία συνάντηση πιστῶν γιά νά προσευχηθοῦν ἀπό κοινοῦ. Εἶναι κάτι πολύ διαφορετικό, διότι στήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας παρών εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Εἶναι οὐσιαστικά καί πραγματικά παρών.

Ὅταν τελοῦμε τήν θεία Λειτουργία δέν κάνουμε μία ἀναπαράσταση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Μυστικός Δεῖπνος. Ὅταν συμμετέχουμε στήν θεία Λειτουργία ζοῦμε γιά μιά φορά ἀκόμη τό πάθος, τόν λυτρωτικό θάνατο τοῦ Κυρίου καί τήν Ἀνάστασή του. Εἶναι Θεοφάνεια! Ὁ Κύριος εἶναι παρών στήν Ἅγια Τράπεζα, γιά νά προσφερθεῖ στόν Οὐράνιο Πατέρα του γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου.

 

Τήν θεία Λειτουργία δέν τήν ἀκοῦμε, ἀλλά συμμετέχουμε σ᾽ αὐτήν. Οὔτε ὁ Ἱερέας λέει τήν Λειτουργία, ἀλλά τήν τελεῖ καί τήν τελεῖ μέ ὅλους τούς παρόντες πιστούς πού πρέπει νά συμμετέχουν ἐνεργά.

Καί εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ Κύριος, ὄχι ὅπως εἶναι κάθε φορά πού συνάζονται δύο ἤ τρεῖς στό ὄνομά του, ὅπως ὁ ἴδιος μᾶς βεβαίωσε. Κάθε φορά πού τελεῖται τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ὁ Χριστός εἶναι πραγματικά παρών ἀνάμεσά μας μέ τό Σῶμα καί τό Αἷμα του. Ὁ Ἀναστημένος Χριστός εἶναι παρών ἀνάμεσα στόν λαό του.

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό ἄλλες πράξεις εὐλαβείας, ὅπως μπορεῖ νά εἶναι μία ζωντανή ἀναπαράσταση τῆς Φάτνης στήν Ἐνορία μας τήν περίοδο τῶν Χριστουγέννων, ἤ ἡ περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τήν Μεγάλη Παρασκευή. Αὐτές οἱ Ἀκολουθίες εἶναι πράγματι ἀναπαράσταση. Ἡ θεία Εὐχαριστία ὅμως δέν εἶναι ἀναπαράσταση, ἀλλά Ἀνάμνηση, εἶναι ἀληθινά καί πραγματικά Θεοφάνεια. Ὁ Θεός μᾶς πλησιάζει, εἶναι μαζί μας.

Πόσο ὄμορφη θά ἦταν ἡ συμμετοχή μας στήν θεία Λειτουργία, ἄν μπορούσαμε νά τό συνειδητοποιήσουμε αὐτό ἀκόμη περισσότερο!

Μήπως μερικές φορές μετρᾶμε τήν ὥρα πού διαρκεῖ ἡ θεία Λειτουργία;

Μήπως καμιά φορά συγκρίνουμε τούς Λειτουργούς ἀπό τόν χρόνο πού διαθέτουν γιά τήν θεία Λειτουργία.

Μήπως ἐπαινοῦμε τούς βιαστικούς καί ἀποφεύγουμε ὅσους δέν κοιτάζουν τό ρολόι!

Κάποιος Ἐπίσκοπος ἔλεγε στούς Ἐφημερίους του: «Ἄν κάποιος πιστός δέν ἔρχεται στήν θεία Λειτουργία, διότι τήν τελεῖτε μέ ἠρεμία καί ἄνεση χρόνου, μήν ἔχετε τύψεις, ἐγώ θά σᾶς δικαιολογήσω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ».

Ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ὁ χρόνος τοῦ Θεοῦ. Κι ἐμεῖς ὅταν συμμετέχουμε στήν θεία Λειτουργία, συμμετέχουμε στόν χρόνο τοῦ Θεοῦ πού δέν μετριέται μέ τό ρολόι τοῦ χεριοῦ, ἀλλά μέ τήν εὐτυχία τῆς παρουσίας του. Ἄς ἀφήνουμε, λοιπόν, τόν Θεό νά μᾶς ὁδηγήσει στό δικό τοῦ Μυστήριο καί νά βιώνουμε τήν παρουσία του, χωρίς νά κοιτᾶμε τό ρολόι.


Εκτύπωση   Email